ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

وبــسایـت ارتفاع پـــست...
ارتفاع پست

موسای مایی و عصای دیگرانی
یعنی شما آقای از ما بهترانی
از تو فقط چوپانیت را درک کردیم
پس حقمان است اینکه ما را می چرانی
دور از من و این گله های کوچ کرده
این جمعه هم،پیش خدا خوش بگذرانی

دیدگاه های شما

۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۴ خرداد ۹۳ ، ۱۶:۰۶

آقاجان،جان آقاجان


 دل نوشت:

                       فتاده در سر ما عجیــب میل زیـارت!
                                                
عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد...
امیرعلی طلبه

دل نوشت:

چشم عدو نظاره ی تلخی به خیمه کرد

آقا، دوباره حرمله تیری به چله کرد،

چفیه، پلاک، قمقمه، سربند یاحســین

این دل دوباره حال وهوای شلمچه کرد،

خیلی دلــم گرفته خدایـا، بدون من

قاسم دوباره لشکر خودرا روانه کرد

صحبت زکربلا مکن ای پست دون صفت
سید علی ما قمرش را روانه کرد...

امیرعلی طلبه

موج وبلاگی بیان حقیقت:

اگر هر چه فریاد دارید بر سر منتقد بکشند، خمیــنی همیشه زنده جواب می‌دهد؛ «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید»

 و اگر زیادی توهم کنید که آمریکا، کدخداست، روح خـدای همیشه زنده باز جواب می‌دهد؛ «ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم».

خیال بعضی‌ها تخت که شناسنامه ما امام خمینی است.

آنها باید بپذیرند که جمله «تا مبارزه هست، ما هستیم»، یکی از جملات حضرت روح‌الله است.

امیرعلی طلبه
۱۱ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۶

برای فردا

شعر نوشت:در این کشتی درآ                               پا در رکاب ماست دریاها
                مترس از مــــــوج
                                بسم الله مجریها و مُرسیها


از شاعر عزیز: محمدمهدی سیار

امیرعلی طلبه