ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

وبــسایـت ارتفاع پـــست...
ارتفاع پست

موسای مایی و عصای دیگرانی
یعنی شما آقای از ما بهترانی
از تو فقط چوپانیت را درک کردیم
پس حقمان است اینکه ما را می چرانی
دور از من و این گله های کوچ کرده
این جمعه هم،پیش خدا خوش بگذرانی

دیدگاه های شما

۱۵ مطلب با موضوع «دفاعـ+مقـدس» ثبت شده است

۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۵۴

سردار سرت سلامت

فرمانده اطلاعات استان همدان_شهید چیت سازیان

پی نوشت: آخرین هماهنگی گردان ها و واحدهای لشکر برای عملیات در کوهستان های پربرف ماووت عراق بود. زانو به بغل گرفته و به یک نقطه خیره مانده بود. فرمانده لشکر از فرمانده گردان ها اعلام وضعیت گرفت. یکی از کمبود مهمات گفت و دیگری از نبود نیرو و آن یکی...

هیچکی بیش از چهل درصد اعلام آمادگی نکرد. نوبت او شد، همه می دانستند که او متفاوت با بقیه حرف می زند. پاهاشو یه آن توی بغلش جمع کرد و گفت:

"همه ی حرفای بچه ها راسته، مشکلات راسته، وضعیت از هر جهت خوب نیست، ولی امام حسین (علیه السلام) از ما دست خالی تر بود" !!!

روی پاهایش جنبشی گرفت و نیم خیز شد و با بغض گفت:

"این بار آمادگی ما دویست درصده!" اشک و ضجه قرارگاهِ تاکتیکی لشکر را پر کرد.

راوی: اکبر امیرپور - همرزم

امیرعلی طلبه
۲۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۴:۵۹

شهادت

جوانان ما در جنگ مرگ را تحقیر کردند.


پی نوشت: جوانان ما در جنگ مرگ را تحقیر کردند.

حضرت امام خامنه ای
امیرعلی طلبه
۲۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۴:۵۰

وصیت نامه شهید

پی نوشت: شما خوب می دانید که شهید عزادار نمی خواهد، رهرو می خواهد همان طور که من رهرو خون برادرم بودم شما هم با قلم و زبانتان پشتیبان انقلاب و امام عزیز باشید.

 

علیرضا موحد دانش17/11/61

امیرعلی طلبه

امیرعلی طلبه