ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

وبــسایـت ارتفاع پـــست...
ارتفاع پست

موسای مایی و عصای دیگرانی
یعنی شما آقای از ما بهترانی
از تو فقط چوپانیت را درک کردیم
پس حقمان است اینکه ما را می چرانی
دور از من و این گله های کوچ کرده
این جمعه هم،پیش خدا خوش بگذرانی

دیدگاه های شما

۱۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

۲۰ مرداد ۹۱ ، ۱۹:۵۶

یا صاحب الزمان

تا  به کی یکسره یک ریز نباشی شب و روز

ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد

امیرعلی طلبه
۲۰ مرداد ۹۱ ، ۱۹:۵۲

بغض گلو گیر

کسی مسیر خدا را به من نشان بدهد

دل سیاه مرا دست آسمان بدهد

درون پیله ی سردرگمی اسیرم!آه

کسی برای پریدن به من توان بدهد

به دشت خیره شدم تا که مگر که قاصدکی

نشانه ای به من از یار ممهربان بدهد

و کاش رنگ غزل های ناسروده ی من

بهار شعر مرا شور ناگهان بدهد

هزار بیت به وصفش قصیده می خوانم

اگر که بغض گلوگیر من امان بدهد

من از حکایت آشفتگی پرم امّا

کجاست او که مرا جرأت بیان بدهد؟

همیشه منتظرم تا عزیز خوش خبری

خبر ز امن او دوان دوان بدهد

چه سرد مرده ام اینجا،کجاست دستی که

به بند بند وجودم دوباره جان بدهد؟

سیدمحمد بابامیری_قم

امیرعلی طلبه
۲۰ مرداد ۹۱ ، ۱۹:۵۰

تأخیر

رفیق حادثه هایی به رنگ تقدیری

اسیر ثانیه هایی شبیه زنجیری

در این رسانه ی دنیا میان برکفها

رسیده سن حضورت به سن نوح امّا

شمار مردم کشتی نکرده تغییری

هزار جمعهی بی گذشته از عمرم

هزار سال پیاپی دچار  تأخیری

شبیه کودک زاری شدم که در بازار

تو دست گمشده ها را مگر نمی گیری؟

کاظم بهمنی
امیرعلی طلبه

امیرعلی طلبه