ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

وبــسایـت ارتفاع پـــست...
ارتفاع پست

موسای مایی و عصای دیگرانی
یعنی شما آقای از ما بهترانی
از تو فقط چوپانیت را درک کردیم
پس حقمان است اینکه ما را می چرانی
دور از من و این گله های کوچ کرده
این جمعه هم،پیش خدا خوش بگذرانی

دیدگاه های شما
۰۵ مرداد ۹۳ ، ۱۹:۲۹

ارتفاع پست

دل نوشت: بالاترین ارتفـاع برای سقـوط

افتادن از چشـم مهدی فاطمه است.

امیرعلی طلبه


امیرعلی طلبه


امیرعلی طلبه


پی نوشت: شادی روح شهدای عملیات کربلای 5 صلواتامیرعلی طلبه
۳۰ مهر ۹۳ ، ۰۸:۳۴

کـــاخ سیاهچادرنوشت:

                  چه زیرکانه در مقابل توطئه های کاخ سفید، کاخ سیاه خودت را بنا کرده ای، نگفته بودی اهل سیاستی!


امیرعلی طلبه
۳۰ مهر ۹۳ ، ۰۷:۴۵

نابودی ماده فساد

امیرعلی طلبه
۰۲ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۳۹

فلسطین جان جهان

دل نوشت:

همه جای دنیا کودکان با خنده به هواپیما در آسمان اشاره میکنند اما در فلسطین هواپیما به کودکان...

امیرعلی طلبه