ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

وبــسایـت ارتفاع پـــست...
ارتفاع پست

موسای مایی و عصای دیگرانی
یعنی شما آقای از ما بهترانی
از تو فقط چوپانیت را درک کردیم
پس حقمان است اینکه ما را می چرانی
دور از من و این گله های کوچ کرده
این جمعه هم،پیش خدا خوش بگذرانی

دیدگاه های شما

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۴ مهر ۹۲ ، ۰۰:۰۶

رسید طلا

پیرزن طلاهایش را برای کمک به جبهه داد و از اتاق خارج شد؛جوانی صدا زد :حاج خانم؛ رسیدِ طلاهاتون...!
پیرزن
گفت :من برای دو پسر شهیدم هم رسید نگرفتم...
امیرعلی طلبه