ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

ارتفاع پست

اینجا ارتفاع پست، با وضو وارد شوید...

وبــسایـت ارتفاع پـــست...
ارتفاع پست

موسای مایی و عصای دیگرانی
یعنی شما آقای از ما بهترانی
از تو فقط چوپانیت را درک کردیم
پس حقمان است اینکه ما را می چرانی
دور از من و این گله های کوچ کرده
این جمعه هم،پیش خدا خوش بگذرانی

دیدگاه های شما

۲۰ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

"اهل کوفه نبودن" یعنی اینکه بدانی: تا حسین نیامده، ولی امر، مسلم است!
امیرعلی طلبه
۲۷ آبان ۹۱ ، ۲۰:۴۰

آقا صدای ماتمت می آید

از عاشقان درگه تان شد خلیل هم                                     پا می شود به پای شما جبرئیل هم
تنها برای توست اگر گریه می کنیم                                     یا با دلیل روضه و یا بی دلیل هم
وا می کنی به دست کریمت برای ما                                   هر آن چه بسته ایم به حاجت دخیل هم

امیرعلی طلبه
۲۴ آبان ۹۱ ، ۱۲:۲۶

خبر

رهبرانقلاب،شب گذشته با اشاره به جنایتهای صورت گرفته پس از انقلاب کبیر فرانسه:در انقلاب اسلامی ما آن چیزی که نگذاشت فجایعی حتی خفیف تر از فجایع انقلاب فرانسه پیش بیاید،وجود امام خمینی و رهبری ایشان بود.
Khamenei.ir
امیرعلی طلبه
۲۳ آبان ۹۱ ، ۲۱:۱۵

رسالت پیامک ها

روزی ىرسدکه بجرم جنون عشق /مارابه کربلاىتوتبعیدمىکنند.یاثارالله....
امیرعلی طلبه